Welkom in ons wêreld

Spore in die Suid-Kaap is ‘n privaat inisiatief wat spesialiseer in die reël van:

 • Opvoedkundige toere na die Suid-kaap
 • Aktualiteitskampe vir leerders, opvoeders en ouers

Doelstellings

 • Om elke mens tot sy volle potensiaal te help ontwikkel
 • Om by die mens respek vir homself, ander en sy omgewing aan te kweek
 • Om kreatiewe denke te stimuleer, eie menings te uiter en verantwoordelike besluite te neem
 • Om spanwerk en ‘n liefde vir die natuur by leerders aan te kweek
 • Om die buitelug as ’n klaskamer en 'n bron van kennis te gebruik ter ondersteuning van die normale opvoedkundige program
 • Om Uitkoms Gebaseerde Onderwys te ondersteun

Stel u eie program saam

  Ons bied:
 • 'n Wye keuse van besoekpunte
 • Kurrikulumgerigte dag- en aandaktiwiteite
 • Aktuele leerder-, opvoeder- en ouergerigte ontwikkelingsprogramme
 • Stel u eie program saam wat sal voorsien in u spesifieke behoeftes en u sak sal pas Dit kan wissel van ‘n dagbesoek tot solank as wat u wil bly